BTC iMAM®

Mobilne rozwiązanie IT dla przedsiębiorstw wspomagające procesy utrzymania ruchu, infrastruktury oraz obsługi serwisowej klienta w systemie SAP.

BTC iMAM wspiera teraz mobilne utrzymanie ruchu w SAP PM również dla S/4 HANA

Szeroka dostępność urządzeń przenośnych: tabletów czy smartfonów, umożliwia wdrożenie idei mobilnego obiegu informacji także w utrzymaniu ruchu i technicznej obsłudze klienta. Również popularny w Polsce system SAP PM może zapewniać wygodną i szybką mobilną obsługę zleceń. Wystarczy zastosować aplikację BTC iMAM, bazującą na platformie SAP NetWeaver i oferowaną przez poznańską firmę BTC Business Technology Consulting Sp. z o.o. BTC iMAM wspiera nie tylko popularny system SAP ERP, lecz również jego nową wersję S/4 HANA oraz Fiori Launchpad, które z czasem go zastąpią.

BTC iMAM pozwala w pełni wykorzystać już posiadany moduł PM do optymalizacji procesu obiegu zleceń dzięki współpracy z dowolnymi urządzeniami mobilnymi. Program zapewnia także szersze możliwości, m.in. dostęp do dokumentacji technicznej i dostępności części zamiennych czy wykorzystanie aparatu fotograficznego do identyfikacji urządzeń i wykonywania zdjęć. Zapisywane w systemie SAP dokumenty i informacje z urządzenia mobilnego są łatwo dostępne dla planisty lub managera. Tym samym mobilny obieg informacji przekłada się na lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, z korzyścią dla dostępności maszyn i urządzeń.

 

Dla służb utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych i infrastrukturze rozproszonej (linie energetyczne, rurociągi, koleje) kluczowa jest szybka reakcja na zgłoszenia. Jednocześnie nadzór nad nimi wymaga analizy i przetwarzania informacji, które należy wcześniej dostarczyć do systemu. Zazwyczaj raporty z wykonanych zleceń są do niego wprowadzane przez techników UR na koniec zmiany lub przekazywane wyznaczonej osobie w formie papierowej. Taki obieg informacji utrudnia jednak planowanie prac i angażuje czas pracowników UR. Dostrzegając ten problem, wiele firm poszukuje rozwiązań, które usprawnią obieg informacji i zredukują pracochłonność raportowania wykonanych prac.

Najważniejsze korzyści z mobilnej obsługi zleceń:

  • Zawsze aktualna lista zleceń dla pracownika UR;
  • Skrócony czas reakcji na nowe/pilne zlecenie;
  • Możliwość tworzenia nowego zawiadomienia na miejscu stwierdzenia usterki przez pracownika UR;
  • Identyfikacja urządzeń przez kod QR i dostęp do ich dokumentacji technicznej;
  • Bieżąca informacja o stanie magazynowym części zamiennych;
  • Natychmiastowe i dokładne raportowanie wykonanych prac;
  • Zastąpienie dokumentów papierowych;
  • Eliminacja błędów i braków dzięki bezpośredniemu wprowadzaniu danych;
  • Szybki dostęp do potwierdzeń wykonanych prac w systemie.

 

Więcej informacji na stronie produktu:BTC iMAM